W dniu 08.09.2023 wydziałowa platforma Moodle została zaktualizowana z wersji 4.2.1 do 4.2.2.

Cała zawartość poprzedniej wersji Moodla została zachowana.

Last modified: Thursday, 12 October 2023, 10:27 PM