W dniu 14.06.2023 wydziałowa platforma Moodle została zaktualizowana z wersji 4.1.1 do 4.2.1.

Cała zawartość poprzedniej wersji Moodla została zachowana.

Last modified: Friday, 8 September 2023, 10:45 PM