W dniu 18.02.2023 wydziałowa platforma Moodle została zaktualizowana z wersji 3.5.1 do 4.1.1.

Cała zawartość poprzedniej wersji Moodla została zachowana.

Last modified: Wednesday, 14 June 2023, 11:41 PM