W dniu 23.04.2024 wydziałowa platforma Moodle została zaktualizowana z wersji 4.3 do 4.4.

Cała zawartość poprzedniej wersji Moodla została zachowana.

Last modified: Wednesday, 24 April 2024, 2:02 AM