Istnieje możliwość przeniesienia zajęć z poprzedniej wersji Moodla do nowej.

Aby przenieść przedmiot proszę o email na moodle@mat.umk.pl z następującymi informacjami:

  • link do przedmiotu
  • informacja o jego przeznaczeniu i terminie (studia dzienne, zaoczne, semestr letni, zimowy; archiwum)
Last modified: Monday, 26 September 2011, 12:58 PM