W Moodle 2.1 zmieniono sposób konfiguracji rejestracji na kursy. Konfiguracja ta została rozbudowana o różne metody zapisów oraz wydzielona jako osobna kategoria w ustawieniach kursu.

W wersji 2.1 mamy dostęp do trzech sposobów rejestracji:

  • manualne zapisy - ręcznie dodawanie użytkowników do kursu
  • rejestracja samodzielna - użytkownicy sami rejestrują się na kurs
  • dostęp dla gości - kurs otwarty jest także dla osób niezarejestrowanych.

Domyślnym ustawieniem dla kursów jest włączone manualne zapisy oraz nieaktywna rejestracja samodzielna.

W celu uaktywnienia samodzielnej rejestracji należy wykonać następujące czynności:

1. W ustawieniach kursu wybieramy Użytkownicy:
2. Następnie wybieramy metody zapisów:3. Zostaniemy przekierowani na stronę konfiguracji metod zapisów:


wybieramy ikonkę edycji.

4. Wyświetli się panel konfiguracyjny rejestracji samodzielnej:Na powyższej stronie mamy następujące możliwości:

  • zezwól na samodzielną rejestrację -  czy użytkownicy mogą samodzielnie rejestrować się na kurs
  • klucz dostępu - klucz dostępu do przedmiotu. Puste pole - brak klucza.


     

    Last modified: Wednesday, 28 September 2011, 10:44 AM